privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Guasha 4 All

Guasha 4 All is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse Guasha behandelingen en massages.

 

Contactgegevens:

Guasha 4 All

Jacob van Damstraat 15

2445 AE  Aarlanderveen

email: guasha4all@outlook.com

telefoonnummer: 06-44244288

 

Guasha 4 All vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de guasha behandelingen/massages goed op uw situatie af te kunnen stemmen.

Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep en werkomstandigheden
 • Sport/hobby's
 • Bijzonderheden gezondheid
 • Medicijngebruik

Guasha 4 All verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgenden doelen:

 • om de guasha behandelingen/massages goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling/massage te kunnen geven;
 • om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan;
 • om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak;
 • voor het afhandelen van de betaling;
 • voor het verzenden van de nieuwsbrief. 

De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

 

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens de intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten ruimte bewaard. Guasha 4 All houdt deze gegevens nog 3 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens word van elke klant het e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Guasha 4 All.

 

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Guasha 4 All.

 

U heeft recht op overdracht van uw gegegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Guasha 4 All.

 

Guasha 4 All gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitspersoonsgegevens.nl).

 

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

 

Onze website is beveiligd via de provider Jimdo.