frozen shoulder

Geplaatst: 23-3-2018

 

wat is een frozen shoulder

Een frozen shoulder is het resultaat van een ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder. Hierdoor kan er een verdikking en verkleving van het gewrichtskapsel optreden wat tot flink pijnlijke en langdurige klachten kan leiden.

De schouder gewricht bestaat uit drie verschillende beenderen: het been van de opperarm (humerus), het schouderblad (scapula) en het sleutelbeen (clavicula). 

 

Het gewrichtskapsel van de schouder verbindt de kom van het schouderblad met de kop van de bovenarm. Het heeft als functie de eindstandige bewegingen in het schoudergewricht op te vangen zodat de schouder niet uit de kom schiet. Bij een frozen shoulder ontstaan er verklevingen en verdikkingen in het gewrichtskapsel waardoor de bewegingen pijnlijk en stijf worden.

 

Oorzaak en ontstaan

De ontsteking in het gewrichtskapsel die tot een frozen shoulder kan leiden, kan spontaan ontstaan of door een trauma (ongeluk of val). Wanneer de ontsteking spontaan ontstaan noemt men dit een primaire frozen shoulder. Bij een trauma spreken we van een secundaire shoulder.

De klachten ontstaan geleidelijk en kunnen maanden tot enkele jaren aanhouden. Uiteindelijke verdwijnen de symptomen langzaam. Vaak blijft er een lichte bewegingsbeperking  over die niet meer herstelt. 

 

klachten en verschijnselen

De klachten bestaan uit (hevige) pijn die u 's-nachts uit de slaap kan houden en die verergert bij bewegen van de arm. Er kan uitstraling zijn naar de nek, de bovenarm of de hand en tintelingen in de hand. De pijn wordt met name ervaren in de bovenarm. De schouder verstijft geleidelijk. De mate van stijfheid bepaalt de mate van de bewegingsbeperking. 


Drie Stadia

In verloop van de aandoening worden drie stadia onderscheiden die elkaar opvolgen.

  • Eerste stadia (freezing phase) staat pijn en de ontsteking van het gewrichtskapsel op de voorgrond. Duur van deze stadia varieert van 6 weken tot 9 maanden
  • Tweede stadia (frozen phase) komt de verstijving van de schouder op de voorgrond te staan. De pijn vermindert, maar de schoudersfunctie is sterk beperkt. Duur van deze stadia gemiddeld 4 tot 9 maanden
  • Derde stadia (thawing phase) treedt geleidelijk herstel van de beweeglijkheid van de schoudergewricht op. Duur van deze fase kan uiteenlopen van 5 tot 26 maanden

 

 

GUASHA EN fROZEN sHOULDER

Guasha zorgt dat de doorbloeding verbeterd en dat de doorstroming weer beter opgang komt.

Daardoor een betere afvoer van afvalstoffen. Hierdoor kan men weer beter bewegen en gaat de pijn geleidelijk weg.